Nasza infolinia: 0 801 000 606


Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

Administratorem Twoich danych jest Prometeusz Finanse Sp z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Paderewskiego 48, 25-502 Kielce; NIP 9222770826; REGON: 060009833 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000229344 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z wysokością kapitału zakładowego w wysokości 200.000,00 zł.

  1. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w zawarte w formularzu w celu określonym przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym tj. do nawiązania kontaktu z Tobą i dokonania weryfikacji Twojej tożsamości oraz przetworzenia Twojego zgłoszenia.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały pozyskane (np. w trakcie procesu weryfikacji oraz realizacji zgłoszenia zawartego w formularzu) oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  3. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; podanie Administratorowi danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
  4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zgłoszenia dokonanego na formularzu.
  6. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w umowie i polityce prywatności a konsekwencją takiego przetwarzania będzie oferowanie konkretnych usług i produktów przez Prometeusz Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.